12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57’de gerçekleştirilecek ulusal çaplı “ Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı” için dikkate alabileceğiniz ve firmaları da bilgilendirebileceğiniz genelge ve “Çök-Kapan- Tutun” videosu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

T.C.
IÇISLERI BAKANLIGI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlıgı

Sayı : E-69349801-954.02.04.02-411667
Konu : Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı

GENELGE
2022/3

AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile Türkiye’de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve
geliştirmek, olası afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıldönümünde ulusal çapta tatbikat düzenlenecektir.
Bu minvalde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı olan kurum, kuruluş, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin tatbikat hakkında bilgilendirilerek koordinasyonda görevlendirilmelerinin sağlanması. Tatbikatın ülke genelinde amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için tatbikat öncesi, sırası ve sonrasında aşağıda maddeler halinde belirtilen önlemlerin alınması uygun görülmüştür.

Genel Hususlar:

 • 81 ilimiz ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Tatbikat 12 Kasım 2022 Cumartesi Günü, saat 18:57’de uygulanacaktır.
 • Tatbikat sırasında ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi yapılacaktır.
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tatbikat planlaması hakkında il valisini ve vali yardımcılarını, rektörlerini, belediye başkanlarını, ilçe kaymakamlarını, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerini, muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını bilgilendirerek tatbikata davet edecektir.
 • Tatbikat saatinde tüm öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları, askeri ve sivil lojmanların tatbikata katılımları sağlanacaktır.
 • Tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumlarının, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarının, özel tesis ve işletmelerin bilgilendirilerek üretimi aksatmayacak şekilde tatbikata katılması teşvik edilecektir.
 • İl ve ilçelerde mahalle, köy, apartman ve sitelerde ilgili yöneticiler ile görüşülerek vatandaşların tatbikata katılmaya davet edilecektir.
 • İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek, öğretmenler Çök-Kapan-Tutun hareketini öğrencilere anlatarak 11 Kasım 2022 Cuma günü sınıflarında uygulatacak olup, tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde
  tatbikata katılmaya davet edecektir.
 • İl ve ilçelerde tüm AFAD gönüllülerine tatbikat gün ve saatinin bilgisi en geç 10 Kasım 2022 tarihine kadar ulaştırılacaktır.
 • İllerimizde Vali veya Vali Yardımcıları öncülüğünde, belirlenen katılımcılar ile öğrenci yurdu, konut, işyeri, apartman-site gibi halka açık, kamu veya özele ait uygun bir yerde Çök-Kapan-Tutun hareketi tatbikat saatinde yapılacaktır.

Özel Hususlar :

 • Tatbikat saatinde sağlık ve güvenlik hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile itfaiye gibi afet ve acil durum hallerinde müdahale görevi yapan birimlerin hizmetlerini aksatmayacak şekilde katılımları sağlanacaktır.
 • AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, 2 Kasım 2022 tarihinden itibaren sosyal medya, TV, yazılı basın aracılığıyla kamu spotları yayınlanacak, afiş ve broşürler hazırlanarak tatbikatın tanıtılması ve farkındalığı artırılması çalışmaları yapılacaktır.
 • Vali veya Vali Yardımcıları öncülüğünde tatbikatın yapılacağı alanda uygun bir yerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince, ilde kullanılan araç ve malzeme sergisi oluşturulacak olup, tahmini hava durumuna göre alanda tedbir alınacaktır. Bu alanda İl Afet ve acil Durum Müdürlükleri tarafından saha aydınlatması sağlanacaktır.
 • İllerimizde yapılacak tatbikatların bitiminde İl Müftüsü tarafından ülkemizde meydana gelen tüm afetlerden hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua yapılacaktır.
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince tüm yapılan faaliyetlerin görüntülenmesi ve AFAD Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine gönderilmesi sağlanacaktır.
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranış hareketleri ile ilgili eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenleyecektir.
 • 81 ilden aynı anda canlı görüntü alımı ve aktarımı yapılacaktır. İstanbul, Düzce, Erzincan, Van, İzmir, Elazığ, Afyonkarahisar, Kütahya, Kayseri, Kahramanmaraş illerimizden canlı bağlantı gerçekleştirilecek olup gerekli teknik altyapı ve hazırlıkları AFAD Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanlığı koordinesinde yapılacaktır.
 • AFAD Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından tatbikatın yapılacak olduğu gün tüm Türkiye’ye tatbikat hakkında bilgilendirme mesajı (SMS) atılacaktır.
 • Tatbikatın yapılacak olduğu merkez ve tüm illerdeki Sivil toplum kuruluşları ile alakalı hususlar, Sivil Toplumla İlişkiler ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından koordine edilecektir.
 • Tatbikatın yapılacak olduğu merkez ve tüm illerdeki AFAD Gönüllüleri ile ilgili hususlar Farkındalık ve Gönüllük Daire Başkanlığı tarafından koordine edilecektir.
 • Tatbikatın tanıtımı amacıyla kullanılacak basılı, sesli ve görüntülü iletişim materyallerin tasarım, hazırlanması, basın kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşımı AFAD Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde, İl Valiliklerince gerçekleştirilecektir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı İl ve İlçe müftülüklerince, 11 Kasım 2022 Cuma Namazında, Vaaz ve Hutbe de Tatbikatın duyurulması sağlanacaktır.
 • Tatbikatla ilgili uygulamaya esas genelge Müdahale Planları ve Tatbikatlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak AFAD Başkanlığı birimlerine ve 81 İl Valiliğine dağıtımı yapılacaktır.

Taslak Gündem:

 • Tatbikat Brifingi
 • Sayın İçişleri Bakanımızın Konuşması (Tensipleri Halinde)
 • Belirlenen İllerle Canlı Bağlantıların Gerçekleştirilmesi
 • Sayın Cumhurbaşkanımızın Mesajı (Tensipleri Halinde)
 • Saat 18:57’de Tatbikatın İcrası
 • Dua ve Kapanış

Afetlere Dirençli toplum oluşturulması, deprem anında Çök-Kapan-Tutun davranışının benimsenmesi, deprem bittikten sonra tahliye sürecinin gerçekleştirilmesi, verilen afet bilinci eğitimlerinin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleşecek Deprem Anı Tatbikatının, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda vali ve kaymakamların koordinasyonunda gerekli tedbirlerin planlanması/alınması/takip edilmesi uygulamaların hassasiyetle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Yorumlar devre dışı.