Gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün yeni bir sistem hayatımıza girmekte, dijital dünyada yaşanan gelişmeler bizleri de yenilenmeye, değişmeye ve gelişmeye yönlendirmektedir. Bilginin paylaşımı ve güvenliğinin son derece önemli olduğu günümüzde yaşadığımız çağa “bilgi çağı” demek son derece doğru olacaktır. Hassasiyetle üzerinde durulması gereken bu konuyla ilgili yeni gelişmeleri takip etmek, dijital dönüşümle birlikte hayatımıza sirayet eden yeni sistemleri ve alt yapıları tanımak bizler için büyük önem taşımaktadır.

Bulut bilişim sistemleri de bu doğrultuda dijital dünyanın kapılarını açmak ve bizlere bilginin paylaşımını sağlamak açısından yeni bir platform oluşturmuştur. İhtiyaca yönelik kullanım olanağı sağlayan bulut teknolojilerinin şirketler tarafından kullanılması, ulusal enerji tasarrufu konusunda da önem kazanmakla birlikte, bilgiye her yerden ulaşabiliyor olmamızı sağlaması açısından da enformasyon teknolojilerinde yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelmektedir.

Çağı yakalayan ve gerekliliklerini yerine getiren bir üniversite olarak Yıldız Teknik Üniversitesi, kuruluşundan bu yana bilgiye değer veren bir üniversite olduğunu göstermiştir. Bilginin paylaştıkça çoğalacağı bilinci doğrultusunda hem üniversitemizi hem de ülkemizi ileriye taşıyacak önemli adımlar atmak amacı ile üniversitemizin araştırma altyapısını her geçen gün çağın gereklerine uygun hale getirmeye yönelik çaba sarf ediyoruz.

Ayrıca üniversitemizin tüm paydaşlarıyla birlikte ülke önceliklerini göz önünde bulundurarak geleceğimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme merkezlerinden biri olan Yıldız Teknopark’ımızın bu yıl ikincisini düzenlediği “Teknolojinin Yıldızları Ödül Töreni” yapıldı. Gecede bilginin üretimine katkıda bulunan ve ortaya çıkan veriyi inovasyonla birleştiren tüm değerlerimize ödülleri takdim edildi. Türkiye’de inovasyon ve teknoloji adına atılan adımların göz ardı edilmediğinin, aksine teşvik edildiğinin bir kanıtı niteliğinde olan bu tören, yatırımların önünün açılması açısından da son derece önem taşımaktadır. Misyonumuz gereği gerek üniversite gerekse teknopark olarak ar-ge şirketlerine ev sahipliği yaparak, birlikte; teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ivme kazanmasını sağlamak adına da büyük bir çaba içerisindeyiz. Ülkemiz teknolojik çıktılarının tüm dünya pazarına sunulabilmesi ve yeni yatırımcıların bulunabilmesi amacı ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nin aralarında bulundğu 5 üniversitenin işbirliği ile Silikon Vadisi’nde kurulan “Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi”, ülkemiz ile dünyanın en büyük girişim ekosistemine sahip platformu olan Silikon Vadisi arasında bir köprü olma özelliği taşıyacaktır. Bu oluşum, global teknoloji pazarında ülkemiz şirketlerinin rekabet gücünü arttıracak ve yeni fikirlerin üretilmesine katkı sağlayarak ülkemiz kaynaklı Üniversite olarak bu doğrultuda attığımız adımlar hız kazanarak devam edecektir.

Selam ve Saygılarımla.
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

Yorumlar devre dışı.