17 Ekim 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28444 (Mükerrer)

Yüksek Planlama Kurulundan:

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Tarih : 31/7/2012

Karar No : 2012/14

Konu : Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016

Yüksek Planlama Kurulunca;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 21/12/2011 tarih ve 1579 sayılı, 16/3/2012 tarih ve 856 sayılı yazıları dikkate alınarak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan ekli “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.