Ar-Ge’ye dayalı faaliyetlerini Yıldız Teknopark A.Ş bünyesinde yapmak isteyen firmalar, Teknopark A.Ş.’ye müracaat ederek gerekli prosedürleri tamamlamaları halinde sözleşme imzalayarak çalışmalarına başlayabilirler.

YILDIZ TEKNOPARK BAŞVURU SÜRECİ HANGİ ADIMLARDAN OLUŞUR?

Firmalar, Yıldız Teknoparkta yer almak için yildizteknopark.com.tr web sitesi üzerinde bulunan « Ön Başvuru » formunu doldururlar.

Form doldurmak suretiyle başvurularını ücretsiz olarak yaparlar.

Yapılan “ Ön Başvuru ”, “ Yıldız Teknopark Başvuru Değerlendirme Kurulu ” tarafından şekil ve içerik bakımından incelenir, görülen eksiklikler firmaya iletilir ve ön başvurunun, eksiksiz olarak tamamlanması sağlanır. Bu aşama en fazla 10 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Ön başvurusunu eksiksiz şekilde tamamlayan firmalar, “ Teknopark Yönetici A.Ş. Hesabı’na Belirlenen ….. ,- TL Esas Başvuru Ücreti ” yatırırlar. Böylece “ Esas Başvuru Süreci ” başlamış olur.

Firmalar, içeriği http://www.yildizteknopark.com.tr web sitesinde detaylı olarak verilmiş olan “ Esas Başvuru Dosyası ” nı 4 adet orijinal dosya halinde ve 4 adet CD’ye Word dosyası (.doc uzantılı) olarak kaydedilmiş şekilde Yıldız Teknopark Yönetici A.Ş. İrtibat Bürosu’na teslim eder.

“ Esas Başvuru Dosyaları ”, << Yıldız Teknopark Başvuru Değerlendirme Kurulu >> tarafından değerlendirilir. Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü takdirde Firmayı veya projesini inceletmek üzere hakem / uzman atayabilir, ek belge isteyebilir ve/veya firmaları mülakata çağırabilir. Esas Başvuru’nun değerlendirilmesi ve sonuca varılması aşaması yaklaşık 4 hafta içerisinde sonuçlandırılır.

Esas başvurusu sonuçlanan firmalar, projelerini takdim etmek üzere Yıldız Teknopark Yönetici A.Ş. tarafından toplantıya davet edilirler.
Bu amaçla daha fazla bilgi almak İsteyen firmalar www.yildizteknopark.com.tr web sitesini ziyaret ederek veya (0212) 483 70 00-01 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilirler.

KANUN İLE SAĞLANAN AVANTAJLAR
GİRİŞİMCİLERE / SANAYİCİLERE ;

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.
Bu süre içerisinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de Katma Değer Vergisi’nden müstesnadır.
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ;

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde istihdam edilen personelin sigorta primi işveren hissesinin % 50’si 5746 Sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir.
Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Yönetici Şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır.
Elde edilen teknolojik ürünün Bölgede üretilmesi için gerekli yatırıma, Yönetici Şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi halinde imkân tanınmaktadır.
Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine sağlanan vergi muafiyeti desteği, Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge destek personeline de sağlanmaktadır.

ÜNİVERSİTE VE ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İŞBİRLİĞİ

Firmalar konusunda uzman öğretim elemanları ile işbirliği yapılarak Ar-Ge’ye dayalı yeni ürün geliştirmek, üniversite laboratuvar ve test imkânlarını kullanmak, ortak projeler için sağlıklı ve nitelikli insan gücünün olduğu bir ekosistem ile işbirliği içerisinde olmak mümkün olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.