Site Esnafına Uyarı ve Bilgilendirme

0
2002

Sayı:2017 / 803                                                                                    26 Mayıs 2017
Konu: Ortak alanlara-yollara yapılan müdahalelere son verilmesi talebi hakkında bilgilendirme.

UYARI ve BİLGİLENDİRME

SİTE ESNAFIMIZIN VE SİTEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN DİKKATİNE !
Site Esnafımızdan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda;

  1. Ticari Faaliyetlerinizi yürüttüğünüz bağımsız bölüm karşısındaki yeşil alana, kaldırımlara, yola, site yönetim planına aykırı hareket ederek ortak alanlara bırakılan, kullanılmayan ve istif edilen emtialar ve bu eylemler diğer kat maliklerinin mülkiyet hakkına da haksız müdahale teşkil etmektedir.
  2. Yeşil alanlar 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca sitemizin ortak alanlarından olup bu tür ortak alanlarda sadece tarafınızın değil KMK’nun 16. maddesi uyarınca her kat malikinin arsa payı oranında kullanma ve yararlanma hakkı bulunmaktadır. Diğer kat maliklerinin bağımsız bölümlerinden veya ortak alanlardan yararlanmalarına engel teşkil eden bu durum nedeni ile duydukları rahatsızlık neticesinde tarafımızca mevcut fiili durumun düzeltilmesi ve ortak alana müdahalenin sonlandırılması amacıyla tarafınıza bu bildirimin yapılması zorunluluğu doğmuştur.
  3. Sitemizin ortak alanlarını diğer kat maliklerinin rızası alınmaksızın ve yönetim planında öngörülmeksizin kendi bağımsız mülkiyeti gibi kullanma ve diğer kat maliklerinin kullanma ve yararlanma haklarına engel olma eylemi aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca ‘ Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme Suçu ’nu oluşturduğu gibi tazminat sorumluluğunu da doğurmaktadır.
  4. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 693. maddesinde paylı mülkiyette, paydaşlardan her birinin, diğerlerinin hakları ile bağdaştığı ölçüde paylı maldan yararlanabilecekleri ve onu kullanabilecekleri benimsenmiş olup paydaşlardan birinin 634 sayılı KMK’nun 18. maddesindeki ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymaması, diğer paydaşları rahatsız ederek haklarını ihlal etmesi ve yönetim planına riayet etmemesi halinde aleyhinize haksız el atmanın önlenmesi davası açılıp ecri misil tazminatı da talep edilecektir.
  5. Yukarıda açıkladığımız sebepler ve mezkur yasalardan kaynaklanan yükümlülükleri tekrar hatırlatarak, sitemizin ortak alanlarına dâhil olan yerlere yapılan işgal ve müdahalelere son verilmesini, aksi takdirde 29 Nisan 2017 tarihinde yapılan genel kurulda alınan karar gereği müdahalenin devam ettiği beher ay için metrekare başına 30 ₺ +Kdv/m2 bedelin ortak alanları işgal edenlere tahsili yoluna gidileceğini, müdahalede ısrarcı olunması durumunda, haksız el atmanın önlenmesi davası da açılarak ortak alanları işgal edenlerden ecri misil tazminatı talep edilebileceği ve yine bu eylemin suç teşkil etmesinden ötürü Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulabileciği ve mecbur kalınacak yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de işgal edenlerden tahsili yoluna gidileceğini siz site esnafımıza ve sitemizde faaliyet gösteren firmalara ÖNEMLE DUYURURUZ.

UYARI ve BİLGİLENDİRME YAPAN
S.S. DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.