Organize Sanayi Bölgeleri Bina Vergisi Muafiyeti

0
2900

DUYURU

01 Temmuz 2017 Tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 10.maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4.maddesinin (m) fıkrasına organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar ibaresi eklenmiş olup söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi kanunun yayım tarihi olan 01/07/2017 tarihi olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler sonucunda organize sanayi bölgelerindeki sanayi sitelerinde yer alan binalara binayı kiraya vermemek şartıyla Bina Vergisinden daimi muafiyet getirilmiştir.

Bu hüküm gereğince 1319 sayılı emlak vergisi kanunu gereği eklenen madde ile muafiyet getirildiğinden binaların 2017 yılı emlak vergisi 2.taksitleri muafiyet kapsamına girmektedir.

Muafiyetten yararlanmak için bu durumda olan mükelleflerin kat mülkiyet tapusu ile işyeri kullanıcıları aynı kişi veya firma ise Başakşehir belediyesi emlak müdürlüğüne (tapu fotokopisi, vergi levhası fotokopisi) dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

(2017 yılına ilişkin bina vergisinin ikinci taksitinin Belediyece tahsil edilmiş olması halinde, söz konusu mükelleflere red ve iadesi edilmesi gerekmektedir.)

Bilgilerinizi rica ederiz.

Başvuruda olması gerekenler;

  1. Tapu Fotokopisi
  2. Vergi Levhası Fotokopisi
  3. İşyeri Açma / Çalışma Ruhsatı Fotokopisi
  4. Faaliyet Belgesi Fotokopisi

Ek Bilgivergi-muafiyeti

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.