Kooperatifimizin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 4 Nisan 2015 tarihinde cumartesi günü saat; 14:00’de demirciler sanayi sitemizdeki Doğa Koleji Konferans salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

G Ü N D E M:

1- Yoklama ve açılış,
2- Saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması,
3- Divan heyetinin seçilmesi ve seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
4- 2014 Yılına ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu ile Bilanço ve Gelir Gider fark hesaplarının okunması, müzakeresi ve kabulü,
5- 2014 Yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oylanması ve ibra edilmeleri,
6- 2015 Yılına ait Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin okunması, müzakeresi ve kabulü ile fasıllar arası aktarma yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7- Kooperatifimize ait sosyal tesisler kira gelirlerinin, (aksine bir genel kurul kararı alınmadıkça her yıl) Anasözleşmenin 60. maddesi gereği % 20 yedek akçe ayrıldıktan sonra kalanın (kurumlar vergisi beyanı sonrası) yasal mevzuat gereği stopaj ve kar payı dağıtım kesintileri ikitelli vergi dairesine ödendikten sonra, ortaklara payları oranında dağıtılması hususlarının görüşülmesi, karara bağlanması ve bu konuda yapılacak iş ve işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8- Dilek, temenniler ve kapanış.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.