SAYIN ORTAĞIMIZ;

Kooperatifimizin 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 NİSAN 2017 Cumartesi günü saat 14:00’de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Demirciler Sanayi Sitesi Sosyal Tesis-4,  Başakşehir Doğa Okulları Konferans Salonunda ek’teki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 7/5/2017 tarihinde aynı saatte  ve aynı adreste nisapsız olarak yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına bizzat katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

Ali HAKTANIR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa TOPCUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİ: 29 NİSAN 2017
GENEL KURUL TOPLANTI SAATİ: 14:00
GENEL KURUL TOPLANTI YERİ: Demirciler Sanayi Sitemizdeki, Sosyal Tesis-4 Başakşehir Doğa Okulları Konferans Salonu

G Ü N D E M :

1- Yoklama ve açılış,
2- Saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması,
3- Divan heyetinin seçilmesi ve seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
4- 2016 Yılına ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu ile Bilanço ve Gelir Gider fark hesaplarının okunması, müzakeresi ve kabulü,
5- 2016 Yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oylanması ve ibra edilmeleri,
6- 2017 Yılına ait Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin okunması, müzakeresi ve kabulü ile fasıllar arası aktarma yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7- Kooperatifimize ait sosyal tesisler ve ortak alanların durumunun görüşülmesi;
a) Kooperatifimizin 582 ada 11 parselde yap-işlet- devret usulü ile yaptırmış ve kiraya vermiş olduğu ve 21.04.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında gündemin 8. maddesindeki kira sözleşmesine konu “kiracının sadece kira konusu yerde sürdürdüğü faaliyetten kar elde ettiğinde yıllık net kar meblağının % 3’lük kısmının da kooperatife ayrıca ödenmesi ile ilgili alınan kararın”, Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’nin 10/02/2017 tarih ve 1076 sayılı yazısında belirtiği şekilde değiştirilme talebinin görüşülerek karara bağlanması ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
b) 582 Ada 4 Parseldeki atölye bloklarının bulunduğu sanayi sitemizdeki ortak alanların işgalinin önlenmesi amacıyla hukuki ve idari yollara başvurma, ortak alanlara konulan her türlü eşyayı, malzemeleri v.s. kaldırma bu işler için işgaliye bedeli tespiti ve işgaliye bedeli alınması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
c) Kooperatifimizin Sosyal tesisleri hakkında bilgi verilmesi, gerektiğinde yapılacak çalışmala hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8- Dilek, temenniler ve kapanış.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.