SAYIN ORTAĞIMIZ;

Kooperatifimizin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 ŞUBAT 2022 Cumartesi günü saat 11:00’de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Demirciler Sanayi Sitesi Sosyal Tesis-4 , Başakşehir Doğa Koleji Konferans Salonunda ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 07/03/2022 tarihinde aynı saatte ve plantısı, 26 ŞUBAT 2022 Cumartesi günü saat 11:00’de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Demirciler Sanayi Sitesi Sosyal Tesis- 2 Dış Kapı No:1 İç Kapı No:8-13 Yönetim Binasında nisapsız olarak yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına bizzat katılmanızı önemle rica ederiz.
Saygılarımızla.

Ali HAKTANIR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa TOPCUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL KURUL TARİHİ ; 26 ŞUBAT 2022
GENEL KURUL TOPLANTI SAATİ ; 11:00
GENEL KURUL TOPLANTI YERİ ; Demirciler Sanayi Sitemizdeki, Sosyal Tesis-4 Başakşehir Doğa Okulları Konferans Salonu

GÜNDEM

  1. Yoklama-açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
  2. Divan heyetinin seçilmesi ve seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve kabulü,
  4. 2021 Yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oylanması ve ibrası,
  5. 2022 Yılına ait Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin okunması, müzakeresi ve kabulü ile fasıllar arası aktarma yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  6. Yönetim Kurulu 5 Asil ve 5 Yedek Üyelerinin 4 yıl süre ile seçimi,
  7. Denetim Kurulu 2 Asil ve 2 Yedek Üyelerinin 4 yıl süre ile seçimi,
  8. Eskiyen demirbaşlar ve ortak alanlar işgali konusunda yapılacak iş ve işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  9. Kooperatifimizin kamu dairelerinde, tüzel ve özel resmi kurumlardaki tüm iş ve işlemlerinde, sözleşmeler yapılması hususlarında, İOSB’de Üstbirlikte kooperatifimizi temsile, gerektiğinde bankalardan teminat mektubu alınması ve kooperatif hakkında devam eden davalar ile ilgili, dava sonuçlarına göre muhatap kurum ve kuruluşlara hitaben düzenlenecek ihtiyaç duyulan limitler tutarına göre teminat mektubu düzenlenmesi, ödeme yapılması ve/veya gayrimenkul ipoteği verilmesi konuları hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine,
  10. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yorumlar devre dışı.