SAYIN ORTAĞIMIZ;

Kooperatifimizin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 ŞUBAT 2023 Cumartesi günü saat 11:00’de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Demirciler Sanayi Sitesi Sosyal Tesis-4 , Başakşehir Doğa Koleji Konferans Salonunda ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Genel kurul toplantısına bizzat katılmanızı önemle rica ederiz.
Saygılarımızla.

Ali HAKTANIR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa TOPCUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

Yoklama-açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

Divan heyetinin seçilmesi ve seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

2022 Yılına ait, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Organı Yıllık Çalışma Raporu ile Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Gider Farkı hesaplarının okunması, müzakeresi ve kabulü,

2022 Yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oylanması ve ibrası,

2023 Yılına ait, Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin okunması, müzakeresi ve kabulü ile fasıllar arası aktarma yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Dilek, temenniler ve kapanış.

Yorumlar devre dışı.