10 Mart 2018 tarihli Genel Kurul Kararları

0
845

S.S. Demirciler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifimizin seçimli olağan genel kurul toplantısı 10 Mart 2018 tarihinde sosyal donatı alanımızdaki Doğa okulu konferans salonunda 138 ortağımızın katılımıyla ve çok değerli site başkanlarımın iştirakiyle yapıldı. Genel kurul toplantımıza katılıp, iyi niyet dilekleri için ve desteklerini bizden esirgemeyen siz kooperatif ortaklarımıza çok teşekkür ederim.

Mustafa TOPCUOĞLU
Demirciler Sanayi Sitesi Başkanı

4 Yıl görev yapmak üzere seçilen;
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
1. Mustafa TOPCUOĞLU
2. Ali Haktanır
3. Mehmet EYÜBOĞLU
4. Besim SADIKER
5. Bekir ARAYICI

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
1. Yusuf Ziya AĞACA
2. Atilla ARDIÇ
3. İsmail YÜZÜAK
4. Mehmet KOCAARSLAN
5. Atilla LEBLEBİCİ

2 Yıl görev yapmak üzere seçilen;
Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine
1. Cavit ÇELİK
2. Ahmet ŞENTÜRK
3. Ali AYDENİZ

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

1. Turan DERE
2. Ahmet AYDEMİR
3. Mustafa SOMALI

Seçilmişlerdir.
01 Nisan 2018 tarihinden itibaren ise;

612 m2 işyeri komple tutulduğunda 220,00 ₺ +KDV.,
210 m2 işyeri zemin 187,00 ₺ +KDV.,
232 m2 işyeri üst kat 121,00 ₺ +KDV.,

306 m2 işyeri komple tutulduğunda 110,00 ₺ +KDV.,
105 m2 işyeri zemin 93,50 ₺ +KDV.,
116 m2 işyeri üst kat 60,50 ₺ +KDV.,

aylık genel gider aidat alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Kooperatifimize ait sosyal tesisler ve ortak alanlarının durumunun görüşülmesi, gerektiğinde karar alınması ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Kooperatifimizin sosyal tesisleri hakkında bilgi verilmesi, gerektiğinde yapılacak çalışmalar Müzakere açıldı. Yönetim kurulu başkanı Mustafa TOPCUOĞLU sosyal tesisler hakkında genel kurulu bilgilendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda kooperatifin ortak alanlarındaki sosyal tesisler ile ilgili kooperatifimizin ana sözleşmesi ve mevcut tapuda şerhli site yönetim planı doğrultusunda ve geçmiş genel kurullarda alınan ve halen uygulamada bulunan kararlar doğrultusunda hareket edilmesine, 1 ret oyuna karşılık 137 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

CEVAP VER